پروژه ها

پروژه های فرودگاهی

 • بهسازی عوامل پروازی و هدایت آبهای سطحی فرودگاه کرمانشاه
 • هلی پورت مرکز کنترل ترافیک هوایی ایران
 • ترمینال و برج مراقبت فرودگاه همدان
 • ترمینال بین المللی فرودگاه ایرانشهر
 • ساختمان ایمنی زمینی فرودگاه شیراز
 • ساختمان مرکز کنترل ترافیک هوایی ایران

پروژه های ساختمانی

 • مجتمع تجاری اداری رویال آدرس
 • باشگاه حسین آباد
 • تاسیسات تقویت فشار گاز قزوین
 • آماده سازی اراضی باروداب نهاوند جهت احداث مسکن مهر
 • بانک صادرات ایران شعبه صنعتی
 • رستوران ملک بانک صادرات ایران
 • بانک صادرات ایران شعبه بلوچ
 • بانک ملت شعبه شهریار
 • ساختمان مدیریت شعب مرکز تهران بانک صادرات ایران
 • بانک صادرات ایران شعبه شهرستان قم
 • استخر ورزشی همدان
 • آماد و پشتیبانی سپاه انصار الحسین همدان
 • اردوگاه فرهنگی تربیتی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان
 • مطالعات ، طراحی و تهیه مستندات فنی و اسناد مناقصه پروژه های ساختمانی منطقه 3 عملیات گاز
 • تاسیسات زیربنایی ساختمان های مسکونی کوی نصر منطقه سیری
 • تاسیسات زیربنایی گاز ری
 • بازنگری طرح تاسیسات هایپر مارکت فداییان اسلام
 • سایت و ساختمان اداری ناحیه مقاومت و بسیج سپاه مرند و مراغه استان آذربایجان شرقی
 • سایت و ساختمان اداری کانون جوانان دره شهر و دهلران
 • بانک صادرات ایران شعبه دماوند
 • ساختمان ملک شهاب خودرو
 • صندوق امانات جماران
 • ساختمان های مسکونی در منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار
 • ساختمان اداری صبا
 • خدمات مشاوره تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان دانشگاه ارشاد دماوند
 • خدمات مشاوره بانک صادرات ایران ساختمان شعبه زاهدان
 • مطالعات طراحی مرکز بهره برداری خطوط لوله خرمدره
طراحی سایت