عنوان بلاک

هایپرمارکت نجم خاورمیانه

موسسه ناجی سازان امین

کارفرما

خدمات مشاوره مرحله اول، دوم و سوم

نوع همکاری

تهران

موقعیت پروژه

35000 مترمربع و 12000 متر مربع محوطه

مساحت پروژه

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه تاسیسات برقی و مکانیکی

طراحی تاسیسات حرارتی و برودتی، سیستم لوله کشی، شبکه جمع آوری و فاضلاب، تهویه مطبوع، سیستم آتش نشانی، سردخانه ها، طراحی داخلی

طراحی سیستم توزیع روشنایی، سیستم های شبکه ارتباط، دوربین مداربسته، پیجر، اعلان حریق، پست برق فشار قوی، سیستم امنیتی، سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)

طراحی محوطه شامل طراحی تاسیسات زیربنایی، سیستم آبرسانی، سیستم فاضلاب، سیستم هایدرانت و تاسیسات برقی

توضیحات

تصاویر پروژه

طراحی سایت